Realitní kancelář NESSO - LOGO Realitní kancelář NESSO

Volejte 602 144 180

Prodej komerčního pozemku 1 600 m²

Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

Nabízíme k prodeji parcelu o výměře 1 600 m2. Z hlediska územního plánu se jedná o plochu s funkcí hřiště, sportovní a rekreační stavby, sportoviště, což obnáší i s tím spojené stavby typu: Penzion, restaurace, služební byt atd., možný velký rozsah využití. Výhodou parcely je i možnost přístupu k slepému rameni Labe / koupání, rybaření a pod. / Sítě: Přivedeno elektro, vybudován septik , vrtaná studna, vydáno stavební povolení na zábavní středisko. Jedná se o parcelu mimo území zastavěné obytnými domy. A) Přípustné využití hlavní: - stavby pro sport: sportovní hřiště, koupaliště, kluziště, motoristické a dostihové areály, areály vodních sportů a loděnice, víceúčelové haly, bazény, zimní stadiony, tělocvičny, fitcentra aj. - rekreační plochy přírodního charakteru B) Přípustné využití doplňkové: - multifunkční obchodní a zábavní zařízení pouze ve sportovních a rekreačních plochách označených písmeny MA - služební byty - stavby pro přechodné ubytování - stavby a zařízení pro kulturu a výstavnictví - stavby pro skladování, prodej a administrativu související s přípustným využitím hlavním - stavby pro služby související s přípustným využitím hlavním - stavby hygienického a sociálního vybavení - stavby pro veřejné stravování - stavby stájové a skladové, pro veterinární péči jen u staveb pro jezdecký sport - stavby pro technologické vybavení - místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, stezky pro jízdu na zvířeti - garáže pro osobní vozidla a údržbovou mechanizaci - odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, motocykly a kola - stavby pro MHD (čekárny, zázemí pro řidiče) - drobná architektura a vodní prvky - vodní plochy - veřejné WC - stavby pro krátkodobé odkládání TKO - stavby pro technickou vybavenost - liniové a plošné keřové a stromové porosty - dětská hřiště Výhodou parcely je i možnost přístupu k slepému rameni Labe / koupání, rybaření a pod... / Sítě: Přivedeno elektro, vybudován septik , vrtaná studna. Jedná se o parcelu mimo území zastavené obytnými domy. Výborná investiční příležitost.

Cena

2160000 Kč

Další informace

Číslo nabídky 4161175900
Naposledy upraveno 2016-07-13 12:41:58
Plocha parcely 1600 m 2
Zpět do nabídky realit